Цивільний кодекс україни( цку 2021 2021

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Цивільний кодекс україни( цку 2021 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

2021

Оновлено зі змінами на 02 листопада 2020 р.
Наступна редакція відбудеться 10.06.2017.

Перші статті зі змісту ЦКУ:

1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

3. Остання редакція кодексу містить більше 1300 статей та Прикінцеві положення.

Ми не копіюємо тексту ЦК і не коригуємо його редакції, наш портал лише подає актуальну версію, що доступна на сайті Верховної Ради. Тому документ завжди свіжий та доступний.

Російською: Гражданский кодекс Украины.

Оновлено 06 вересня 2016 року.

Вперше документ з коментарями додано на сайт 26 червня 2012 року

.


Цивільно-правовий договір (договір надання послуг/виконання робіт) №___

м. Київ «__» _____20___ року

Фізична особа, ____, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і товариство з обмеженою відповідальністю “____”, в особі директора ____, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали цей договір про таке:

 1. Предмет цивільно-правового договору

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка — от 0.01%

Срок — до 180 дней

Сумма — до 20 000 грн.

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

 • Заробітна плата в Україні та її форми: порядок нарахування, виплати, індексації

 • Особливості виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам в Україні: обчислення стажу і розміру

 • Трудовий контракт з працівником в Україні

 • Вихідні та святкові дні в Україні

 • Як нараховуються і оплачуються лікарняні в Україні

 • Порядок переведення працівників підприємства

 • Що корисно знати про звільнення з роботи

 • Трудовий договір в Україні

 • Колективний договір: поняття, сторони, порядок укладення та відповідальність

 • Інструктаж з охорони праці: порядок проведення та види

 • Договір про повну матеріальну відповідальність. Дисциплінарна відповідальність працівника

 • Особливості роботи за сумісництвом в Україні

 • Порядок ведення трудових книжок в Україні

 • Час відпусток: кому, коли і на скільки надається щорічна, декретна та інші види відпустки в Україні

 • Робочий час: повний, скорочений, неповний робочий день, надурочні роботи, робота у вихідні та святкові дні

 • Нещасний випадок: поняття та порядок розслідування

 • Особливості нормативного регулювання фрілансерської діяльності в Україні

 • Стажування працівника на підприємстві: умови, порядок оформлення і оплати

 • Трудові спори і страйки на підприємстві

 • Новий порядок отримання дозволу на працевлаштування іноземців: умови, документи, терміни, вартість, підстави для відмови та скасування

 • Аналізуємо проект нового Трудового кодексу: загальні положення

 • Аналіз Закону «Про зайнятість населення»

 • Проблеми, які виникають під час припинення повноважень директора

Крім того, щоб уникнути можливих непорозумінь в майбутньому, в договорі можна прописати будь-які додаткові умови, наприклад, відповідальність за оплату комунальних послуг, проведення косметичного або капітального ремонту, можливість проживання з орендарем інших осіб і домашніх тварин.

В Інформаційному листі ВАСУ від 24.11.2011 N 2198/11 / 13-11 розглядається питання про застосування штрафних санкцій в часі в зв’язку з введенням Податкового кодексу. Цей лист можна використовувати і для сьогодняшніх ситуацій.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Усунення неузгодженості оподаткування з іншими законами країни (маркування нікотиновмісних рідин та ліцензії на обіг пального палива).

Якщо суб’єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж Цивільний кодекс, він зобов’язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України.

Новий Податковий кодекс приймуть наступного року, оскільки виявилося, що заходи щодо впровадження запланованого вимагають деяких доопрацювань: наприклад, оподаткування іноземних працівників не змінювалося з початку століття, зате інформація про виплати, які не оподатковуються повинна подаватися до фіскальної служби в довільній формі, оскільки для цього немає розробленої форми.

Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій.

Перша частина містить загальні принципи оподаткування, встановлює правила сплати податків, права та обов’язки платників податків.

Також квартиронаймачі мають переважне право на переукладання договору оренди житла на новий строк (ч. 1 ст. 822 ЦКУ).

Перш за все слід зазначити, що кардинальне реформування суспільного устрою неминуче потребувало адекватного законодавчого забезпечення правового регулювання відносин у всіх сферах соціально-економічного буття, причому за рахунок не тільки оновлення існуючої законодавчої бази, а й переведення її на принципово інші засади.
Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Однак основоположне значення ЦК для системи цивільного законодавства полягає у тому, що він охоплює всі основні правила, згідно з якими має здійснюватися регламентація особистих немайнових та майнових відносин. І цілком очевидно, що саме у цьому полягає стрижневе значення ЦК у загальній системі актів цивільного законодавства України.

Підйом торкнеться індивідуальних підприємців, які раніше платили менше тих, хто працює на підприємстві. Позитивна динаміка мінімалки для них означає збільшення ще однієї статті витрат.

Терміни затвердження законопроекту незвітні. Причиною тому є економічна криза і пандемія коронавірусної інфекції, які завдали країні непоправної шкоди.

Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Терміни затвердження законопроекту незвітні. Причиною тому є економічна криза і пандемія коронавірусної інфекції, які завдали країні непоправної шкоди.

Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

За станом 23.02.2021 (зі змінами на 03.11.2020), автора купить в интернет магазине BookZone. Бесплатная доставка по Киеву и всей Украине.

Відповідно до ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Предметом трудового договору є процес праці — виконання роботи з певної спеціальності, кваліфікації, посади, тобто виконання працівником певної трудової функції (ст 23 КЗпП). При цьому трудова функція, як правило, не передбачає будь-якого кінцевого результату.
Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Розділ I Цивільного кодексу України. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ I
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством

1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

1. Загальними засадами цивільного законодавства є:

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом;

3) свобода договору;

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

5) судовий захист цивільного права та інтересу;

6) справедливість, добросовісність та розумність.

1. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України.

2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.

Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу (далі — закон).

1. Сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.

2. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

3. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту.

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин.

Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

2. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується.

Цивільно-правовий договір або трудовий договір: що вигідніше?

1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

1. Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

2. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання.

 • База документов
 • Каталог документов
 • Подборка документов
 • Украинская классификация товаров ВЭД
 • Единый список товаров двойного назначения
 • Классификационные решения ГТСУ
 • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
 • Справка по товару УКТВЭД
 • Таможенный калькулятор
 • Расчет импорта автомобиля

Предлагаем услуги:

 • Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи: пром.группа; косметика, детское, обращайтесь по тел. 0505976163, 0984319222 Константин
 • ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ для субъектов ВЭД
 • Оценка соответствия техническим регламентам средств измерительной техники СИТ (ЗВТ)
 • Получение пакета документов для продажи и регистрации диетических добавок (БАД)
 • Киев, Борисполь, таможенное оформление грузов, экспорт, импорт, временный ввоз, вывоз, гарантийный ремонт.
 • ДОВІДКИ ЄВРО / РОЗМИТНЕННЯ БЛЯХ
 • Пропоную послуги митного брокера на м/п м.Ковель, МАПП Ягодин
 • СПРАВКА ЕВРО/ ДОВІДКА ЄВРО 2,3,4,5,6
 • SCHWACKE ОЦІНКА АВТО ШВАКЕ SCHWACKE
 • Центр ліцензування та дозвільної документації
 • Юридические компании
 • Юристы Киева
 • Адвокаты Украины
 • Нотариусы Украины
 • Государственные нотариусы
 • Частные нотариусы
 • Глава 1 — Гражданское законодательство Украины ст.1-10
 • Глава 2 — Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав и выполнение обязанностей ст. 11-14
 • Глава 3 — Защита гражданских прав и интересов ст. 15-23

Подраздел 1 — Физическое лицо

 • Глава 4 — Общие положения о физическом лице ст. 24-49
 • Глава 5 — Физическое лицо — предприниматель ст. 50-54
 • Глава 6 — Опека и попечительство ст. 55-79

Подраздел 2 — Юридическое лицо

 • Глава 7 — Общие положения о юридическом лице ст. 80-112
 • Глава 8 — Предпринимательские общества ст. 113-166

Подраздел 3 — Участие государства, АР Крым, территориальных общин в гражданских отношениях

 • Глава 9 — Правовые формы Участия государства, АР Крым, территориальных общин в гражданских отношениях ст. 167-169
 • Глава 10 — Органы и представители, через которые действуют государство, АР Крым, территориальные общины в гражданских отношениях ст. 170-173
 • Глава 11 — Ответственность по обязательствам государства, АР Крым, территориальных общин ст. 174-176
 • Глава 12 — Общие положения об объектах гражданских прав ст. 177-178
 • Глава 13 — Вещи. Имущество ст. 179-193
 • Глава 14 — Ценные бумаги ст. 194-198
 • Глава 15 — Нематериальные блага ст. 199-201

Цивільний кодекс України. Станом на 22.04.2021

 • Глава 23 — Общие положения о праве собственности ст. 316-327
 • Глава 24 — Возникновение права собственности ст. 328-345
 • Глава 25 — Прекращение права собственности ст. 346-354
 • Глава 26 — Право общей собственности ст. 355-372
 • Глава 27 — Право собственности на землю (земельный участок) ст. 373-378
 • Глава 28 — Право собственности на жилье ст. 379-385
 • Глава 29 — Защита права собственности ст. 386-394

Терміни затвердження законопроекту незвітні. Причиною тому є економічна криза і пандемія коронавірусної інфекції, які завдали країні непоправної шкоди.

Вивчаючи останні зміни в трудовому законодавстві України експерти виділили ключові пункти кардинального характеру, завдяки яким старий Трудовий Кодекс зазнав грандіозних змін. До них відносяться:

 • надання можливості трудової діяльності 6 разів на тиждень (при узгодженні з роботодавцем);
 • трудовий кодекс України 2021 року Про відпустки передбачає відпочинок протягом 24 днів, за свій рахунок в новому році можна буде взяти 30 днів;
 • за понаднормову роботу роботодавець оплачуватиме замість подвійного розміру 120%;
 • як наголошується в документі, в новому році Україна планує забути про таке поняття, як трудова книжка;
 • звільнення працівників з підприємства може проводитися без будь-яких причин і попередження працівника, при цьому звільненому найманому працівнику повинна виплачуватися грошова компенсація.

У новому законопроекті розглядаються такі поняття як віддалена або дистанційна робота, гнучкий графік здійснення трудової діяльності. Ініціатором нововведень є КМУ.

Законопроект торкнувся відносин між роботодавцем і працівником. Звільнитися за власним бажанням наймана особа може за умови попередження роботодавця за 2 тижні до прийнятого рішення.

Важливі зміни торкнулися звільнення роботодавцем працівника. Згідно з новим документом дозволено переривання трудових відносин без попередження працівника. При цьому керівник підприємства зобов’язаний виплатити найманій особі грошову компенсацію в розмірі не менше ніж за 2 місяці роботи.

У новому законопроекті передбачено кілька різновидів трудових відносин: безстроковий, строковий і короткостроковий, сезонний, з відсутністю фіксації кількості відпрацьованих годин, учнівський і трудовий на дому.

Якщо скачати трудовий кодекс, який представлений законопроектом, стане відомо, що законодавчо встановлену кількість робочих днів на тиждень як і раніше становить 40 годин. При цьому найманій особі дозволено працювати більше зазначеного часу. Якщо такий факт є, роботодавець зобов’язаний заплатити йому за фактично відпрацьований час Додатково.

Напередодні 2021 року українці завмерли в очікуванні відносного нового Трудового Кодекса. Одна частина населення впевнена, що він позитивно позначиться на працездатності трудящих, друга частина вважає, що зміни ніяким чином не позначаються на діяльності, або права працівників будуть ущемлені.

Аналізуючи головні зміни експерти прийшли до висновку, що вводяться зміни спробують вирішити нові відносини між працівником і роботодавцем в період економічної кризи. При цьому нововведення сподобаються не кожному українцю.

 • Соната — программа для сдачи электронной отчетности
  • Полная инструкция по работе в программе Соната
  • СОНАТА БЕСПЛАТНО
  • Купить
 • TAXER: лучший веб сервис для подачи отчетности через интернете
 • IFIN — звітність до контролюючих органів
  • физлицам-предпринимателям
  • юридическим лицам
  • Инструкции по сдаче электронной отчетности в системе Айфин
  • Тарифы
 • ПРИВАТ24 электронная отчетность и ЭЦП
  • Бесплатная отчетность от Приват24 для ФЛП
  • Бесплатная отчетность от Приват24 для юрлиц
  • Инструкции электронная отчетность в Приват24
 • Єдине вікно подання електронної звітності — програмне забезпечення ДФС
  • Функциональность
  • Інструкції до програми «Єдине вікно подання електронної звітності»
 • ZvitOK програма для подачі електронної звітності
 • FreeZvit
  • FreeZvit инструкции по работе в программе
 • АРТ ЗВІТ
  • физлицам-предпринимателям
  • юридическим лицам
  • Тарифы
  • Инструкции к программе Арт звіт плюс
  • Обновления Арт звіт Pro
  • Соната — скачать программу бесплатно
  • Freezvit — последняя версия
  • Єдине вікно — оновлення
  • Медок
  • Античная литература. Мифы и легенды
  • Боевики, триллеры
  • Воспоминания, мемуары, исторические романы
  • Классическая литература
  • Современная зарубежная литература
  • Поэзия
  • Приключения, детективы
  • Сентиментальные, любовные романы
  • Современная украинская литература
  • Фантастика, фэнтези
  • Цитаты, афоризмы, высказывания
  • Юмор, басни, сатира
  • Программирование
  • Книги для детей
  • Психология
  • Бизнес
  • Android Apps
  • Android Games
  • Android Wallpapers
  • Android Topics
  • Suggestion
  • Characters
  • APK Downloader
  • Android Apps
  • Android Games
  • Android Wallpapers
  • Android Topics
  • Suggestion
  • Characters
  • APK Downloader
  İsim Цивільний кодекс України
  Hakkında Ukrayna Medeni Kanunu, 28.04.2021 versiyonu
  Derecelendirme 4.70 / 5 of 86 votes
  Gereksinimler Require Android 2.3 and up
  Dil Ingilizce
  Lisans ücretsiz
  Kategoriler books, reference, civil, code, ukraine, version
  Boyut 2.2M
  Versiyon 1.2.150
  Güncelleme Tarihi
  Yazar Oleksandr Kotyuk
  İndirilenler 124876
  • 10:00 — 13:15

   Міністр соцполітики почитав декларації депутатів і запропонував оформити субсидії: Виходячи з доходів, маєте право Комісії органів соціального захисту при призначенні субсидії можуть не враховувати громадян, які прописані, але не проживають у житлі, на яке оформляється субсидія. Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. «За рішенням комісії, субсидія може бути призначена без урахування окремих членів домогосподарства, які зареєстровані, але фактично не проживають у приміщенні», — сказав Рева.

   Він зазначив, що, згідно з правилами, субсидія розраховується, виходячи з вартості спожитих житлово-комунальних послуг і доходів прописаних громадян.

   Трудовий кодекс України 2021 року

   Останні матеріали Спадкування земельної ділянки здійснюється за законом або заповітом. Спадкоємцем за заповітом є особа, визначена у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, здійснюється спадкування за законом.

   Грабунок у державних конторах триває, або скільки ви платили за оформлення спадщини? Нещодавно з однією хорошою людиною трапилася така історія: жіночка («пересічний український пенсіонер», працювала інженером у державній конторі, через тяжку хворобу своєї матері змушена була оформити догляд за хворою, заробивши в держави «пенсію-мінімалку») через кілька місяців після смерті своєї матері вона пішла до державного нотаріуса, щоб дізнатися, які документи/довідки готувати, щоб прийняти спадщину (будинок в сільській місцевості) за заповітом. Державний нотаріус сказала написати заяву, оплатити 340 грн та підготувати необхідний перелік документів.

   Закон Міщенка про спадщину. Скільки тепер коштує оформлення? Після 5 років боротьби Закон про спадщину Сергія Міщенка вступив в дію. Відтепер з 3 грудня 2014 року спрощується сама процедура оформлення спадщини, скасовується обов’язкова оцінка майна, а головне – для близьких родичів (діти, чоловік чи дружина, батьки) скасовується проведення оцінки спадкового майна, а відповідно і оподаткування такої спадщини.

   ДФС розповіла про особливості оподаткування ПДВ сум бюджетних коштів, отриманих за кодом бюджетної класифікації 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» Передбачено, що при зменшенні переплати за надані послуги на невикористану суму субсидії не допускаються нарахування та облік будь-якої заборгованості на особовому рахунку одержувача субсидії Уряд зобов’язав надавачів комунальних послуг перерахувати незаконно виставлені субсидіантам борги У Мінсоцполітики пояснили, на що підуть заощаджені субсидії Буде також компенсовано витрати на комунальні послуги за листопад у разі звернення за допомогою протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду Уряд запропонує українцям, що не можуть чи не хочуть скористатися субсидіями для компенсації запровадження ринкової ціни на газ, механізм річної розстрочки на оплату житлово-комунальних послуг Переселенці, які винаймають житло, і люди, які живуть не за місцем реєстрації, можуть претендувати на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги Якщо сім’я використає менше газу, ніж встановлено соціальним нормативом, зекономлені кошти будуть оформлювати у рахунок майбутніх платежів, у тому числі обов’язкової плати за комунальні послуги 10.10.2021 1197 2 Безумовно, при цьому потрібно узгодити графік погашення боргу, але субсидія все одно буде надана, — П.

   Незважаючи на передбачувані зміни до чинного КПК України 2021 року головне призначення кодексу не змінюються. Завдання, поставлені в ньому, вимагають від виконавців забезпечення охорони прав порядку та інтересів осіб учасників справи незалежно від виду діяльності, а також:

   • стовідсоткове розкриття злочинів;
   • виявлення винних, надання доказів їх провини;
   • вжиття заходів щодо приведення покарання в силу.

   Документ зі змінами, які будуть внесені в 2021 році, спрямовані на прискорення процесу виконання даних завдань, дозволять поліпшити розкриваність і прискорити процес вирішення сумнівних і проблематичних справ.

   Оновлений кодекс цивільного права

   Проверьте историю рейтингов загрузок Цивільний кодекс України+++ в Россия.

   История рейтингов показывает, насколько приложение Цивільний кодекс України+++ популярно в магазине Google Play, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Цивільний кодекс України+++ по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.

   Отслеживайте топ ключевых слов для любого приложения и узнавайте, как его поисковая позиция меняется с течением времени благодаря их использованию.

   Какие слова люди используют, чтобы найти приложение? Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

   Узнайте, что пользователи думают о Цивільний кодекс України+++ прочитав отзывы и просмотрев оценки этого приложения.


   Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *